Witamy na naszej stronie!

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TARIZOLACJA” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie oferuje wykonawstwo robót w następujących zakresach:

- izolacji i obmurza kotłów parowych i wodnych

- izolacji termicznej rurociągów, kanałów, wentylatorów i elektrofiltrów w elektrociepłowniach, elektrowniach i zakładach przemysłowych

- wykonawstwa materacy termoizolacyjnych (demontowalnych do powtórnego montażu)

- elewacji budynków:

     a) blachami trapezowymi różnych rodzajów

     b) płytami warstwowymi, m.in. Atlantis, Metalplast

- pokryć dachowych:

     a) blachami różnych rodzajów

     b) papą zgrzewalną

     c) płytami warstwowymi, m.in. Atlantis, Metalplast

     d) wykonawstwo i montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, kolan haków i obejm

- lekkiej obudowy ścian pawilonów handlowych i magazynów

- budowy rusztowań

www.tarizolacja.pl

Copyright 2011-2018 - www.tarizolacja.pl